Dubbelinterview in het KCB Magazine

Sinds 2015 ben ik als ZZP’er verbonden aan de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB). Ik ben verantwoordelijk voor het secretariaat, waarbij mijn werkzaamheden o.a. bestaan uit:
💎 organisatie netwerkbijeenkomsten
💎 plannen bestuursvergaderingen en diverse overleggen
💎 beheer website
💎 versturen nieuwsbrieven
💎 ledenadministratie
💎 uitgave KCB Magazine

In het zomernummer (nr. 8 – jaargang 3) sta ik samen met Elly Schipper van stichting Pavijen in het magazine met een dubbelinterview.