Sylvia van Haaften – ZOKrachtig

“Monique van Ringelenstein organiseert met het Secretary Businessdiner 2x per jaar gezellige, interessante en vooral energievolle avonden. ZOkrachtig en Secretary Businessdiner organiseren in 2018 voor de 4e keer op rij gezamenlijk een kerst- of nieuwjaars-borrel, zodat de netwerken worden samengevoegd tot een grote get-together. Ik hoop de komende jaren op een voortzetting van onze samenwerking.”